หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อด้านความสวยงามของปะการังของโลก ตั้งอยู่กลางทะเลอันดามัน โดยชื่อสิมิลันเป็นภาษามลายูแปลว่าเก้า อันเนื่องมาจากหมู่เกาะสิมิลันประกอบด้วยเกาะขนาดต่างๆรวมกัน 9 เกาะ มีเนื้อที่รวมกันกว่า 140 ตารางกิโลเมตร
ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ และสัตว์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ไม่หนาแน่นมากเหมือนเมื่อก่อน ที่สิมิลันมีพันธุ์ไม้หายากได้แก่ ละมุดป่า งวงช้างทะเล ส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ก็ได้แก่เต่ามะเฟือง เต่ากระ เหยี่ยวแดง นกกวัก เป็นต้น
สำหรับแหล่งดำน้ำลึก ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของสิมิลันมีทั้งหมด 10 จุด ได้แก่ คริสมาส พอยท์, อ่าวเรือจม (หินตาแก่), แฟนตาซี รีฟ, อิเลฟเฟน ร๊อค, หินเบคอน, หินสามก้อน, หินคอนโด, หัวแหลม, สวนปลาไหล, หินแพและสันฉลาม โดยมีปะการังหลากสีหลายชนิด อยู่ในสภาพสมบูรณ์ บริเวณริมหาดก็มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์Leave a Reply.